08.08.2014

Alex Bracken w Paryżu


Bracken wraz z bratem i mamą pojechała na wakacje do Paryża. Codziennie dodawała nowe zdjęcia:

The toilet in our apartment in Paris (the barbed wire is all enclosed in plastic). Definitely a look!

Toaleta w naszym apartamencie w Paryżu (drut kolczasty jest cały zamknięty w plastiku). Stanowczo wygląda!


All you need is love
Wszystko czego potrzebujesz to miłość

Where I hide the bodies of my enemies
Gdzie ukryje ciała moich wrogów

Theme of today was death, apparently! Chillin' with Chopin
Tematem dnia była śmierć, najwyraźniej! Chillin 'z Chopinem

Ver-selfie-sailles

Selfie z Wersalem

Reppin’ America in Versailles today. Pretty much obsessed with the Look How Awesome We Are at Battles gallery. (That’s Yorktown on the right!)
Reppin' Ameryka w Wersalu dziś. Całkiem duża obsesja na punkcie Wyglądu Jak Niesamowici Jesteśmy w galerii bitew. (Po prawej Yorktown!)
Bye, Versailles! Thanks for being the living embodiment of "champagne taste"

Pa, Wersal! Dziękujemy za żywe ucieleśnienie "smaku szampana"

Look what I found!
Patrzcie co znalazłam!

Time out
Koniec czasu

Not a bad view, I suppose... ☺️

Widok nie jest zły, jak sądzę ...☺️

But first, let me take a selfie
Ale najpierw, pozwólcie mi zrobić selfie

Louvre day!
Dzień Luwru!

Disneyland Paris. Non, je ne regrette rien.
Disneyland Paryż. Nie żałuję niczego.

Precious moments. Beautiful memories. Special people.

Cenne chwile. Piękne wspomnienia. Szczególni ludzie.

My inspiration.
Moja inspiracja.

Favorite spot in Paris.
Ulubione miejsce w Paryżu.

Ducked into the Opera on our last (rainy) day in Paris. Gorgeous!

Nura do Opery na nasz ostatni (deszczowy) dzień w Paryżu. Wspaniały!

Accurate posing is accurate. They're never letting us back into this museum...
Dokładne pozowanie jest dokładne. Oni nigdy nie pozwolą nam z powrotem wrócić do muzeum...

Don't make me go!

Nie każ mi iść!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze mile widziane :)
Cześć, czołem.